Skip to main content
0

שאלון משוב להורה-הנחייה קבוצתית | בתי ספר על יסודיים

הורה נכבד/ת שלום רב,
לפניך שאלון משוב על סדנת ההורים בה השתתפת.
השאלון אנונימי ומטרתו היא ללמוד, לשפר ולהרחיב את מערך ההנחיה להורים בעיר אשדוד.

תודה על שיתוף הפעולה.

למילוי המשוב

Close Menu