User banner image
User avatar
  • reuven

Posts

משחקי הזום

מגוון משחקים והפעלות שניתן להעביר דרך הזום

מדריכי זום

הנחיות, הגדרות ושליטה בתכנת הזום- לכל גיל ולכל רמה

הכשרת זום לסטודנטים – למתקדמים

הכשרת זום לסטודנטים במרכז להורות – מתקדמים

מתודות הנחיה מרחוק

מנחת ההורים איריס אלבז מציעה מתודות פשוטות להכנה וליישום, המתאימות להנחיה מרחוק לטובת צוותי הנחיית ההורים.

כלים לניהול וגיוון מפגשי זום

כלים והפעלות לגיוון מפגשי זום

כלי עזר דיגיטליים ללמידה מעניינת בזום

רשימת קבצי עזר דיגיטליים, תכנות ואתרים שימושיים, שיעזרו לכם ליצור שיעורים מעניינים בזום

שאלות נפוצות ב- zoom, תקלות נפוצות וחשיבה משותפת

סבב שאלות ותשובות בנושא הכשרות הזום, בקשת פתרון תקלות נפוצות וחשיבה משותפת לעתיד

הכשרת זום לסטודנטים

הכשרת זום לסטודנטי המרכז להורות – ברמת מתחילים

הכשרת זום לצוותי מהות – למתקדמים

הכשרת זום לעובדי ‘מהות’ ולמנחי ומרצי המרכז להורות – מתקדמים

הכשרת זום לצוותי מהות

הכשרת זום לעובדי ‘מהות’ ולמנחי ומרצי המרכז להורות – ברמת מתחילים