Skip to main content
0
זוגיות ומשפחהחוסן במצב חירוםכתבות ומאמריםרפואי

איך לשמור על ההורים המבוגרים שלנו?

בימים טרופים אלו, אי הוודאות גבוה, וזו אחת הסיבות העיקריות ללחץ של כולנו. ממליצים שלא נבקר את האוכלוסיה המבוגרת– אך הם בציפייה שנבוא לבקר ושתהיה להם אינטראקציה עם האנשים בחוץ.…
reuven
30 באפריל 2020
Close Menu