הנחייה פרטנית

מנחה בחינוך מיוחד

גידול ילד בעל צרכים מיוחדים נושא עימו התמודדות רגשית ופיזית יומיומית. ההתמודדות עם הקושי מצריכה מההורים והמשפחה תעצומות נפש בלתי פוסקות.

התמודדות עם דילמות בחיי יום יום דורשות מאמץ רב וגדוש בתשומת לב מהמשפחה המלווים בהרבה אמפטיה ועידוד תוך הבנה והעברת מסרים הוגנים של אמון בכוחותיו וכישוריו.

המערך המשפחתי והזוגי שונה במקצת ממשפחות "רגילות" המשפחה המיוחדת צריכה להתמודד עם הילדים הנוספים במשפחה, עם מערכת החינוך, עם החברה הסובבת, עם מוסדות ממשלתיים וזאת על מנת לקדם את צרכיו של ילדם .

במסע הזה שההורים עוברים, מנחת ההורים יכולה לסייע במתן כלים להתמודדות היום יומית תוך התייחסות לנושאים כגון: קבלת הילד עם הצרכים המיוחדים, זיהוי כוחותיו, שילוב בחברה, אסרטיביות לצד הגנה בשל מגבלותיו, כלים לתמיכה בילד במשפחה וכדו'

המרכז להורות משמעותית בשיתוף מח' החינוך המיוחד במנהל החינוך פועלים למתן סיוע הדרכה והכוונה להורים בסוגיות הנ"ל וזאת באמצעות מנחת הורים הפועלת בתוך גני ח"מ וכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר היסודיים המנחה פועלת במישור קבוצתי סדנאי להורים בהיקף 8-10 מפגשים ובמישור הפרטני 6-8 מפגשים למשפחה.

לתיאום הדרכה : 08-6993417