מסלול ההכשרה למנחי קבוצות הורים ומשפחה

מנחה הורים הוא איש מקצוע המעצים את המבוגרים בתפקידיהם ההוריים מתוך ההבנה כי להורים תפקיד משמעותי בבניית החוסן וההתפתחות התקינה של הילד והמתבגר.

המרכז להורות משמעותית מציע תכנית הכשרה למנחי קבוצות הורים, מסלול ייחודי המקנה תעודה מקצועית מטעם משרד החינוך – שפ"י ובליווי אקדמי.

התכנית משלבת לימודים תאורטיים עם התנסות בסדנאות.

משך הלימודים שנתיים + פרקטיקום, ומיועד לאקדמיים.

התכנית מכשירה אנשי מקצוע מתחומי הטיפול, החינוך, החברה והבריאות בהנחיית קבוצות הורים. התכנית נמשכת שנתיים וחצי באופן רציף. מקנה ערכים הומניסטים ויסודות תיאורטיים ומעשיים בהנחיית קבוצות הורים. התכנית מקיפה עולמות ידע ומכשירה לעבוד עם אוכלוסיות הורים בעלי צרכים מגוונים תוך לימוד, התנסות אישית ואימון. התכנית הינה תוכנית הכשרה בסיסית לעבודה עם קבוצות הורים.

מסלול הכשרה למנחי קבוצות הורים

מקנה תעודת מנחה הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפ"י ובחסות של המכללה למנהל ראשל"צ – החוג לייעוץ משפחתי. המסלול מיועד לאקדמאים מתחום החינוך ומדעי ההתנהגות והחברה.

מסלולי התמחות

 • מסלול להכשרת מנחי הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה.
 • מסלול להכשרת מנחה במשפחה
 • מסלול להכשרת מנחה להעשרת הקשר הבינזוגי.
 • מסלול התמחות בנושא צרכים מיוחדים
 • מסלול הכשרה בנושא מיניות

מתכונת התכנית להכשרת מנחי קבוצות הורים: התכנית בת 680 שעות תוכן.

משך הלימודים: שנתיים +פרקטיקום.

התכנית מלווה בחסות אקדמית של המכללה למנהל ראשל"צ ובאישור משרד החינוך אגף שפ"י.

תנאי קבלה

 • בעלי תואר ראשון ומעלה מתחום החינוך, מדעי החברה וההתנהגות.
 • תעודה מקבילה לתואר ראשון
 • ראיון אישי

דרישות התוכנית

על מנת להיות זכאי לתעודה יש לעמוד בדרישות הבאות:

 • נוכחות בכל השיעורים
 • נוכחות בכל ימי העיון
 • הכנת עבודות והגשת תרגילים בקורסים השונים עפ"י דרישות הקורס
 • קריאת ביבליוגרפיה מומלצת.
 • התנסות מעשית בהנחיית קבוצות
 • קבלת הדרכה על ההתנסות- מפגשים קבוצתיים להדרכה בערב.

ימי עיון

כחלק מתוכנית הלימודים, בכל שנה מתקיימים  ימי עיון.מטרת ימי העיון להעשיר את הסטודנטים במגוון נושאים רלוונטיים.

שנה ב'

קורס הנחיית קבוצות הורים ב' (56 ש"א)

למידת עמיתים- התנסות בהנחיה ב- CO . נתינה וקבלת משוב. בקורס זה יודגש המעבר מהשתתפות התלמידים כהורים בקבוצות למנחי קבוצות הורים.

 

קורס תאוריות ומודלים בהנחיית קבוצות (44 ש"א)

* למידת תיאוריות ומודלים מרכזיים
* הבנת התהליכים מודעים ולא מודעים המתרחשים בקבוצה
* התערבות המנחה בתהליך הקבוצתי
* תפקידו של המנחה
* מתודות לעבודה בקבוצת הורים

 

קורס מעגל חיי משפחה ב' (44 ש"א)

הרחבת הראייה של המשפחה בתפקידיה השונים ועל כל גווניה:

* סגנונות הורות
* משפחות מורכבות
* מיניות
* יחסים במשפחה
* חילוקי דעות ומשברים
* גירושין
* הגירה
* יחסים בין דוריים

 

קורס פסיכולגיה של גיל ההתבגרות (44 ש"א)

הכרת גיל ההתבגרות ע"פ מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים, מוסריים:

* גיבוש זהות בגיל ההתבגרות
* התנהגויות סיכון
* פתרון קונפליקטים בין הורים למתבגרים
* פיתוח דיאלוג עם המתבגרים

 

קורס מודעות מקצועית – גיבוש הזדהות מקצועית (40 ש"א)

* בניית הזהות המקצועית
* דפוסי תגובה ואופני תקשורת עם אחרים.
* זיהוי מקורות התגובה.
* היכרות עם תהליכי שינוי.
* לימוד דרכי הנחיה, תוך התבוננות בקבוצת הורים שעוברת תהליכים אישיים וקבוצתיים וניתוח הצפייה.

 

קורס יחסי גומלין: הורים ומורים (30 ש"א)

* פיתוח והדגשת האינטרס המשותף של ההורים וביה"ס בתהליך החינוכי.
* יצירת מודעות לחלקם של ההורים ותרומתם בנושאים חינוכיים.
* פתוח דרכים לשיתוף פעולה בין ההורים וביה"ס.
* יצירת ברית בין ההורים ומערכת החינוך.

 

פרקטיקום שלב א' – ניתוח צפייה מודרכת (60 ש"א)

* צפייה שקטה בקבוצת הורים לגיל הרך וגיל הילדות
* פיתוח צפייה מודרכת – ניתוח הצפייה תוך אינטגרציה של התאוריה והפרקטיקה והכרת דפוסי התקשורת של המנחה.

 

כלים יצירתיים להנחייה (6 ש"א)
העשרת הפרקטיקה בהנחיית קבוצות

שנה א'

קורס מבוא להורות ( 6 ש"א).

 

קורס הנחיית קבוצות הורים א' – התנסות כקבוצת הורים ותאוריה (56 ש"א)

 

התנסות כמשתתפים בקבוצת הורים ובמקביל ניתוח התכנים והתהליכים הקבוצתיים שעולים.

 

קורס מעגל חיי משפחה (48 ש"א)

* מושגי יסוד בחיי משפחה ושלבי התפתחות
* המשפחה הפוסט מודרנית
* מעברים כנקודת מפנה: מזוג לזוג הורים, הולדת ילד ראשון, הרחבת המשפחה, מתבגרים, שלב עזיבת הקן, זיקנה וסופיות.
* המשפחה ומערכות חיצוניות (הורים מורים, ילדים ומה שביניהם)
* מצבי משבר ומודלים להתמודדות.
* חוסן משפחתי
* טקסים כציוני דרך במעגל החיים

 

קורס פסיכולוגיה של הגיל הרך (44 ש"א)

התפתחות הילד מטרום לידה עד גיל ההתבגרות. הצגת תיאוריות התפתחותיות: קוגניטיבית, רגשית וחברתית, תורשה וסביבה מתוך ראיית ההורה את ההתפתחות ויישומה בקבוצת הורים.

 

קורס מודעות אישית (50 ש"א)

א. פיתוח מודעות אישית המזמינה התבוננות על תהליכים פנימיים והשפעתם על האופן בו אנו תופסים את העולם.
ב. פיתוח מיומנויות של זיהוי שיח פנימי ועם אחרים במגוון כלים השלכתיים וחווייתיים.
ג. פיתוח מיומנויות הנחיה וליווי של הורים בתהליכים מקבילים.

 

קורס משפחה שמורה (כל יחידה 4 ש"א – סה"כ 16 ש"א)

 ארגון 'בטרם'-מניעת היפגעות ילדים וקידום בטיחותם
 תזונת תינוקות וילדים- משפחה בריאה
 חינוך למיניות
 חינוך פיננסי

 

קורס הורים ומגדר – מנחי הורים מפתחים רגישות מגדרית ותרבותית (32 ש"א)

ספרות תיאורטית מדגישה איך רגישות מגדרית במערכות חינוכיות פורמליות ולא של פרטים, קבוצות well being פורמליות מעודדת תחושת קומפטנטיות ומחזקת וחברה. בעיקר אם רגישות זו מלווה בהבנה לפערים תרבותיים שקיימים בחברה הישראלית.

 

בחברה הישראלית שמחזיקה בערכים ליברליים מעודדי שוויון מצד אחד ומצד שני, בתרבות דתית מסורתית שמעודדת הפרדה והדרה, פערים אלה בולטים עד מאוד. לפיכך, יש לעודד ולחזק מודעות לפערים אלה בקרב כל סוכן\ת סוציאליזציה כדוגמת מנחי הורים, כדי לצמצם תולדות אפשריות של עיוורון מגדרי ו\או היעדר רגישות חברתית.

שנה ג'
הקוד האתי וחשיבותו לעבודת מנחה ההורים

פרקטיקום – עבודה מעשית מודרכת (56 ש"א)

הקורס מיועד לסטודנטים שסיימו את הלימודים בשנתיים הראשונות ועמדו בכל חובות הלימודים.

בשנה זו הסטודנטים יתנסו בעבודה מעשית- הנחייה ב- CO לקבוצת הורים, למשך 21 מפגשים הכוללים הרצאות במרכז להורות.

 

סופרוויז'ן – הדרכה על העבודה המעשית (50 ש"א)

הסטודנטים ידונו בקבוצה תוך למידה הדדית לגבי תפקידו ותפקודו כמנחים, העבודה בזוג , דילמות הוריות שעולות ודרכים שונות להתמודדות, המשוב כמקדם התפתחות מקצועית ואישית.