Skip to main content
0

מיינדפולנס – מודעות בקונפליקט

דרך כלים מעולמות המיינדפולנס, תקשורת מקרבת והתמרת קונפליקטים.

נושאי ההכשרה:

 

אמ"ת בקונפליקט: אמפתיה, מודעות ותקשורת במצבי מחלוקת

פתיחה ותיאום צרכים עם קבוצת המנחים, ביסוס מרחב הלמידה וההתנסות בהשתלמות.

 

חוויה אישית בהתמודדות עם קונפליקטים

מבוא תיאורטי להבנת הדינמיקה של קונפליקט כהזדמנות וכמנוע לשינוי חיובי במערכות יחסים, תוך שימת דגש על התבוננות על עצמי ועל הצד האחר כמפתח ליכולת לנהל שיח בונה.

 

תגובות אוטומטיות

זיהוי דפוסים של תגובה אוטומטית בקונפליקט והדרך בה הם מביאים להסלמה ולעליה ברמת התוקפנות.

לימוד מנגנוני התגובה של המוח הזוחלי (תקיפה, בריחה, שיתוק) והשפעתם על התנהלות בקונפליקט.

הקשבה לעצמי ולאחר במצבי קונפליקט

הבנה של גורמים החוסמים הקשבה, באופן כללי ובפרט במצבי קונפליקט.

לימוד רבדים שונים של הקשבה והשפעתם על הדובר/ת ועל השומע/ת.

משיח של עמדות לשיח של צרכים

לימוד תיאורטי של תקשורת מקרבת – זיהוי רגשות וצרכים הנמצאים בבסיס של עמדות ושל שיפוטים אוטומטיים ומודעים.

הבנת הקשר שבין הצרכים לרגשות המופיעים בשיח טעון ובקונפליקטים.

 

מפגש מקוון א- סינכרוני

המשך עבודה עם כלים של תקשורת מקרבת.

 

הרחבת נקודת המבט בקונפליקט

לימוד מרכיבי "החשיבה המסכסכת", כולל יתרונותיהם וחסרונותיהם.

היכרות עם "החשיבה המפייסת" ושיח על המעבר בין שתי התודעות.

 

יצירת מרחב בטוח

תרגול של הגעה לשיח מעמדה סקרנית ומבררת המאפשרת יצירת מרחב בטוח. היכרות עם סוגים שונים של שאלות מקדמות המותאמות למצבים ולמטרות שונות.

 

איסוף ותרגול

ריכוז הלמידה לקראת סוף ההשתלמות. חשיבה משותפת בקבוצות קטנות על התאמת הכלים למנחים, להורים ולילדיהם בדרך חווייתית ויצירתית המתאימה לכל הורה וילד.

 

מודל מסכם לניהול מיטבי של שיח טעון

חיבור כל חלקי ההשתלמות לכדי מודל אינטגרטיבי המאפשר לנהל קונפליקטים ושיח בנושאים טעונים בצורה בונה המאפשרת הבנה יותר עמוקה של מי שדעתם שונה משלי וחיזוק היכולת לשמור על מערכות יחסים.
ניהול סימולציה של שיח טעון על פי המודל.

 

 ההכשרה מתקיימת ע"י מכון מודע-הבינתחומי הרצליה.
 כל המפגשים מבוססים על תרגולים מעולמות המיינדפולנס, תקשורת מקרבת והתמרת קונפליקטים.
 כל מפגש מלווה בהתבוננות ותרגול מעשי.
 כל מפגש מלווה בהצעות יישומיות לתרגול המשך ויישום.
 המפגשים מבוססים על מקרים מחיי היומיום שהמשתתפים מביאים וניתוח סיטואציות עכשוויות.
 המשתלמים יקבלו בסוף ההשתלמות תעודת השתתפות מטעם מכון מודע.

 

לפרטים נוספים והרשמה: 08-6993417

Close Menu