Skip to main content
0

הורים למתבגרים?

המסיבות אליהן יוצאים בני הנוער מגוונות לאורך השנה – בימי שישי, בחג פורים, בסיום שנת לימודים ועוד. בכל מסיבה כזו נוכח האלכוהול.

המתבגרים שלנו לא אמורים לשתות אלכוהול ובכל זאת ישנם 5 דברים שחשוב שנזכיר להם בנושא הזה (וזה לא אומר שאנחנו מסכימים שהם ישתו – ממש לא…):

  1. השפעה של אלכוהול עליי ועל חברי היא שונה, היא אינדיבידואלית ותלויה בקריטריונים שונים כגון: גודל הגוף, מבנה הגוף, מגדר ועוד – אלה גורמים להשפעה שונה בין אדם לאדם
  2. ההשפעה של האלכוהול אינה מיידית ועל כן מתעתעת.
  3. אוכל ואלכוהול – מאוד משנה אם אוכלים לפני ששותים או לא – ההשפעה גדולה יותר אם הקיבה אינה מלאה!
  4. אלכוהול מוריד מחסומים – בהתחלה ישנה תחושה של אומץ אבל זה גם מוריד את המחסומים לאלימים שביננו וזה מגביר תגרות ואלימות בכלל.
  5. תשומת לב למה שקורה בסביבה – מישהו מחברכם השתכר? תתקשרו אלינו ההורים ונגיע אליכם לכל מקום ובכל זמן.

חשוב שנגלה מעורבות באשר לבני הנוער, נשוחח עימם על הסכנות, המשמעויות והתוצאות שעשויות להתרחש מתוך החלטות שיקחו בחייהם, בין השאר, בעת שימוש באלכוהול.

Close Menu