Skip to main content
0

מה הקשר בין חג השבועות לחוקים וגבולות?

חג השבועות ובשמו הנוסף חג מתן תורה, הוא החג בו ניתנו עשרת הדיברות לעם ישראל. עשרת הדברות מהוות יסוד חינוכי לאמות המידה לכלל האנושות ואלה מתייחסות לחוקים שבין האדם למקום ובין אדם לחברו.

מכאן, שכבר אז, בתקופת המקרא, ניתנה חשיבות גבוהה במעלה לחוקים ולנורמות ההכרחיים לקיומה של חברה מוסרית בעלת קודים התנהגותיים.

ואם בהורות עסקינן, כיצד זו נקשרת לחג השבועות?

בכל משפחה, חשוב מאוד שהורים ינחילו לילדיהם חוקים וגבולות באופן עקבי. הדבר נחוץ להתפתחותם (גילוי סקרנות לצד שמירה על ביטחונם, בריאותם ובטיחותם), להכנתם להתמודדות במסגרות החברתיות השונות (חוגים, גן/ביה"ס, מקום עבודה), ליצירת וודאות וביטחון אישי ולהתמודדות עם מצבים רגשיים (דוגמת תסכול, כעס, קנאה…).

חג השבועות הוא הזדמנות נהדרת להתבונן ממעוף הציפור על "חוקי הבית" שהנחלתם במשפחתכם ואף לרענן אותם ולהתחדש בהתאם.

חשבו, בינכם לבין עצמכם או בשיתוף עם בן/בת הזוג שלכם –

מה הכי חשוב לכם ועל מה לא תוותרו בכלל?

מה תרצו להוסיף, לשפר, לשנות או לשמר?

על מה אנחנו יכולים בכל זאת להתפשר?

עם התנהלות נכונה ומותאמת למשפחה תזכו "לקצור את התבואה החינוכית" שלכם בחייהם הבוגרים יותר של ילדכם.

ואם אתם מתלבטים, לא יודעים בכלל מאיפה מתחילים ואיך מומלץ לקבוע גבולות וחוקים – צרו עמנו קשר!  אנחנו כאן בשבילכם!

Close Menu