Skip to main content
0

במסגרת ציון חודש המאבק לאלימות כנגד נשים אירחנו את מר אודי קדם ובשונה מתכנים רבים שמונגשים בנושא, הפעם הקשבנו לקול הגברי והרחבנו את זווית הראייה בתחום האלימות.

בהרצאתו, שיתף אודי בלב חשוף את סיפורו האישי ומה קורה לגבר שפוגש טראומה?

עוד מילדות, ההסללה הגברית מייצרת פגיעות שלא מדוברת והיא מוסתרת.

בנים עוברים הגלייה רגשית, הם לא יודעים כיצד להרגיש עצב ופגיעות. אז מה קורה לגבר שאין לו מילים ואין לו שפה? הוא מדחיק את עולמו הרגשי והוא הופך לפצצה מתקתקת.

מה שלא מדובר – מתנהג: מעגלי כעס ותוקפנות (פיזית ו/או מילולית), ניתוקי תקשורת, היעדר נוכחות, בריחה להתנהגויות סיכוניות

חיים חיים כפולים (עיוורון גברי) – פער גדול בין מה משדרים כלפי חוץ (הכל טוב ומוחזק) למה שמחזיקים בפנים (חוסר בטחון, בדידות גדולה, היעדר תמיכה, בושה). מצב תודעתי של הישרדות.

איך ניתן לסייע לגבר לפני שהוא טובע?

להשקיע בעצמו – השתלבות במעגלי גברים שמהווים מרחב להזדהות, עידוד, שיתוף וריפוי

ללמוד להיות מחובר לעצמו- בהקשבה לצד נוכחות

לגלות מודעות אישית לתחושות ולרגשות וללמוד לדבר אותן.

במשפחות בהן גדלים מתבגרים וילדים בנים – חשוב שנלמד אותם להכיר את הרגשות ולתמלל אותם, להזיל דמעה כשצריך ולשתף בתחושות השונות.

זכרו!

במה שנשכיל לטפל בעודו קטן, לא יגדל.

Close Menu