Skip to main content
0

המקרה האחרון של מידן קלר ז"ל, נער בן 16 שריאותיו קרסו משימוש בסיגריות אלקטרוניות, מציף את השאלה מה התפקיד ההורי בהתנהלות עם מתבגרים שחושבים ש"לי זה לא יקרה" ואיך אפשר למנוע מאסונות מיותרים לקרות.

אנו מנגישים עבורכם ההורים, מספר נקודות למחשבה ולשיח בנושא עם מתבגרים (אין חובה לעשות את כל הסעיפים בבת אחת ואפשר כל פעם לבחור סעיף אחר).

להימנע מנקיטת איומים ו/עונשים ולהבין שיכולתנו לשלוט בנושא אינה מלאה. לצד זאת, נזכור שיש לנו ההורים את היכולת להשפיע על המתבגר שלנו והדבר תלוי ביחסים שיש בהם פתיחות, הקשבה, הכלה ושיתוף.

 לנהל שיח עם המתבגר בזמן רגוע כשהוא פנוי לשיחה, לשאול אותו מה יודע על הנושא? על תוצאות שאירעו בעקבות שימוש בסיגריות אלקטרוניות? לשאול שאלות ולהקשיב לתשובות בלי ביקורת ושיפוטיות, שיחסמו את השיח. כשנבין מה הצורך מאחורי העישון נוכל לתת מענים אחרים לצורך.

להחליט בטרם השיחה מה הגבולות שלנו ההורים בנושא. האם מקובל עלינו נושא העישון בכלל ואם מקבול עלינו שילדינו יעשן? האם הוא יממן או אתם את קניית הסיגריות? חשוב להציב גבולות שניתן לעמוד בהם ולהתמיד עימם.

חשוב להבין שבגיל ההתבגרות אין לנו אפשרות לגרום למתבגר לא לעשן, יחד עם זאת כשיש יחסים טובים, דיאלוג והקשבה ניתן להשפיע על המתבגר ולצמצם את העישון.

Close Menu