Skip to main content
0

"משפחה היא כמו עץ, מתפתחת.

שורשיה לעומק שולחת.

מתחברת למקורות מזינים,

מוצאת נתיבים נכונים"

חג ט"ו בשבט, החג שבו הטבע, הצמיחה וקסם הבריאה מתעוררים ומתגלים במלוא הדרתם.

במה האנושות דומה לטבע?

אנשים שעוברים מעולם הרווקות לעולם הזוגיות נוטעים גם הם יחדיו, בהתרגשות, ציפייה ובשמחה גדולה את זרעם להמשכיות הדור, ממתינים לפרי אהבתם ומקימים משפחה.

וכשם שהטבע מגדל את זרעיו לתפארת בסביבה מייטיבה לגדילה, עוטף אותם במים, חמצן ואור כך, גם האדם כמו הזרע, השתיל והעץ זקוק לחום ואהבה, לטיפוח ולהרבה השקעה.

אנו במרכז להורות משמעותית עוטפים אתכם ההורים עם מנחות ומנחי הורים מקצועיים שנמצאים כאן עבורכם ולצדכם כל העת, ומסייעים בסלילת הדרך הבטוחה להתמודדות הטובה ביותר עם האתגרים היומיומיים שכרוכים בגידול וחינוך ילדים.

Close Menu