Skip to main content
0

טקס סיום הכשרה מקצועית וייחודית למתאמות חינוך, אותה הובילו מהות (הרשות לבטחון ולחוסן קהילתי) בראשותה של המנכ"לית הגב' סימונה מורלי והמרכז להורות משמעותית התקיים באוגוסט 2023.

ההכשרה, שהיתה לפיילוט ראשוני, התקיימה בשותפות מלאה עם בעלי תפקידים משמעותיים בעיריית אשדוד: ראש מנהל החינוך מר אריה מימון, ראש מנהל משאבי אנוש הגב' מירב שרת, איריס נפתלי יו"ר ועד העובדים, איציק ועקנין ושלמה דהן.

בהכשרה, שנפרסה על פני 8 חודשים, בהובלת 2 מרצות מהשורה הראשונה של המרכז להורות הגב' אורית אזולאי והגב' יפעת דננברג, השתתפו 51 נשים שעושות עבודת קודש בגני הילדים ובבתי הספר.

כיום, הן נושאות באמתחתן, ידע נרחב ושפע של כלים להתמודדות עם האתגרים היומיומיים בהם פוגשות במסגרת עבודתן.

המסע המשותף של כלל העוסקים במלאכה מרגע הגיית הרעיון ועד למימושו לצד ההתמדה, ההשקעה והרצינות של כל אחת מהמשתתפות הביא להבנה העמוקה באשר לחשיבותה של ההכשרה, להצלחת הפיילוט ולהוספת נופך נוסף בנרטיב של החינוך בישראל בכלל ובעיר אשדוד בפרט.

מהות וצוות המרכז להורות מאחלים לכל אותן נשים יקרות, הצלחה רבה בהמשך דרכן ושהידע שצברו ונמצא באמתחתן יסייעו להן בתפקידן היומיומי.

Close Menu