Skip to main content
0

13 בוגרים ובוגרות של מסלול הנחיית קבוצות הורים הצטרפו בחודש דצמבר 2023 למעגל המקצועי של תחום הנחיית הורים בישראל!

ככאלה, מאושרים גם להכנס כחברים באגודה לקידום הנחיה והדרכת הורים בישראל.

הורים ומשפחות זקוקים לחיזוק, לעידוד ולהעצמה, ובתקופה המאתגרת אותה אנו חווים בימי "מלחמת חרבות ברזל", יותר מתמיד.

בחלוף שנתיים של לימודים הוענקה לכל אחד ואחת מהם באופן רשמי הזכות הגדולה לגעת בחיים של אנשים אחרים, בחייהם של הורים ודרכם גם בחיי הילדים, ולתרום להם מהידע הרב שצברו בדרך. כל הורה זקוק לאדם אחד כזה, שמכווין, מעצב, מייעץ, ומשפיע, כמוהם.

תודה גדולה שלוחה לגב' סימונה מורלי מנכ"לית מהות על שהינה שותפה אמיתית בהבניית מסלול ההכשרה והצבתו על סדר היום הציבורי למען החברה הישראלית וקהילת ההורים. האחריות המקצועית וראייתה המערכתית עומדים ביסוד עשייתה החברתית והחינוכית.

הודות לצוות הנהלת המרכז להורות משמעותית באשדוד ולמרצים במסלול, הכשרת הסטודנטים היתה מקצועי ובין אישית לאורך כל שנות הלימודים.

לבוגרים ולבוגרות שלנו – נאחל הצלחה רבה בהמשך דרכם. המרכז להורות תמיד יהווה עבורם בית מקצועי בתחום ההורות!

Close Menu