Skip to main content
0

אחד הנושאים המשמעותיים והחשובים ביותר עבור איש מקצוע הוא לשמור על "הדופק המקצועי". ואנו, צוות המרכז להורות פועלים באופן שוטף לפיתוחם המקצועי של מנחי ומנחות ההורים הפעילים במרכז שלנו ובכלל.

בחודש מאי 2023 היה לנו הכבוד לארח את סדנת hello points של אחת החברות המוכרות בעולם הקלפים הטיפוליים – point of you כחלק מהרחבת ארגז הכלים של מנחי הבית שלנו בתהליכי אימון וטיפול.

השימוש בקלפים הטיפוליים מאפשר שימוש בשפה בלתי מילולית, העוקפת את החשיבה המודעת, ומקדמת הבנה של רגשות ומחשבות שהן עמוקות ופחות מודעות. בדרך זו, הם משמשים אמצעי לקידום תהליכים רגשיים.

Close Menu