Skip to main content
0

סדרת ההרצאות שלנו של קיץ 2023 החלה עם הרצאתה של עדי קורן ממרכז 'מצמיחים' בנושא רגיש וכה כאוב – התמודדות עם חרם חברתי.

ילד שמתנסה בדחיה חברתית/חרם מרגיש חריג, פגוע, לא רצוי ולא אהוב, התנסות שמכרסמת בלב ההורים ומהדהדת גם בקרב הילדים שצופים בכך מהצד.

חשיבותו של הנושא ברורה לכולנו אבל חשוב לא פחות לגלות אקטיביות ללמידת הנושא מהזווית ההורית, לקבל כלים להפחתתו, למניעתו ולפעולה מולו.

התערבות הורית נכונה, מדויקת ובזמן עשויה להצמיח את הילד ולפתח אותו מתוך הארוע.

Close Menu