צמצום אחוז הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם ובהתפתחותם.

תכנית מניעתית שמעצימה את ההורים על ידי העלאת החוסן המשפחתי.

מפגש מנחות, מותאמות מגזר, עם 16 קבוצות של הורים, ברובן קבוצות של אמהות במטרה להעשיר את הידע ההורי ולחזק את האמהות.

תכנית לגדול ולגדל

תכנית מניעתית שמעצימה את ההורים על ידי העלאת החוסן המשפחתי וצמצום אחוז הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם ובהתפתחותם.

מפגשי הורים קבוצתיים עם מנחות, מותאמות למגזר. על מנת להעשיר את הידע ההורי ולחזק את ההורים.

התכנית מיועדת לאימהות ולילדים בגילאי 3 ועד לגיל 18, מהמגזר החרדי. ומופעלת על ידי המרכז להורות משמעותית בשיתוף האגף לחינוך חרדי בעיריית אשדוד.

הסדנה מורכבת מ-11 מפגשים, פעם בשבוע ומועברת על ידי מנחה מקצועי/ת ומנוסה מהמגזר החרדי.  ההשתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום.

מקום המפגשים: במוסד הלימודי.

לקבלת הנחייה יש לפנות לרכזת התכנית ברוריה לודמיר-052-769815

לגדול ולגדל 2021