צמצום אחוז הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם ובהתפתחותם.

תכנית מניעתית שמעצימה את ההורים על ידי העלאת החוסן המשפחתי.

מפגש מנחות, מותאמות מגזר, עם 16 קבוצות של הורים, ברובן קבוצות של אמהות במטרה להעשיר את הידע ההורי ולחזק את האמהות.