Skip to main content
0

בתקופת הקורונה שודרה רצועת ההורים של המרכז להורות משמעותית, בערוץ הבידוד של עיריית אשדוד.

איך לשמור על הורינו

 

Close Menu