Skip to main content
0

הורים יקרים,

בימים אלו ,כשכל העולם טרוד בקורונה , חשוב שנבין שהמילים שלנו  משפיעות על הילדים. התפקיד ההורי שלנו הוא לתווך לילדינו את המציאות ולהקל עליהם ככל הניתן. הילדים רואים בנו ההורים עוגן והתגובות שלנו משפיעות עליהם.

כיצד נוכל להקל על ילדינו? ..וגם עלינו..?

  • לעשות דברים ביחד – תקופת בידוד עלולה להיות ארוכה ומעיקה, אבל יש כאן הזדמנות של ביחד, זמן איכות אמיתי. עשייה משותפת מאפשרת שיחה ושיתוף הדדי, ולתת מקום ליוזמה ועצמאות. לתת לילד תחושה של מסוגלות ויכולת דרך בקשת עזרה בבית: לבשל, לאפות לסדר תמונות, מלאכות בית שונות, להרגיע אח קטן ולשחק יחד- לעשות יחד את הדברים שאוהבים נותן הרגשה טובה, משחרר חומרים במוח הנותנים לנו הרגשת אושר עונג ורגיעה.
  • לדובב – חשוב שלילד תהיה הזדמנות לדבר על מה שהוא שומע ( בביה"ס/ גן /חדשות) ,לשמוע את הפרשנות שלו.
  • להקשיבלהקשיב לילדינו הקשבה מלאה. להביט בהם כשהם מדברים, לקלוט מתוך דבריהם איך הם מרגישים. לא לשלול את אשר הוא אומר  אם ילד אומר "אני פוחד" לא לשלול ולומר – "אין לך ממה לפחד " אלא לומר "אני שומע/רואה/מרגיש שאתה פוחד".
  • לשתףלשתף את הילדים במה שאנו חשים, כמובן ע"פ יכולתם ולא להעמיס עליהם.  "גם לי קשה עם המצב"  –  השיתוף הרגשי מקרב ונותן לילד לגיטימציה לדבר על רגשותיו.  לא לטייח או לומר "הכל בסדר" "שום דבר לא קרה".

 

חיטוי ידיים

 

בעת חירום המרכז להורות מספק מענה להורים בשפות שונות באמצעות קו חם

1700-70-74-75 / 08-9576654

Close Menu