Skip to main content
0

שם קורס: פסיכולוגיה התפתחותית- גיל ההתבגרות- להיות הורים למתבגרים

שם המרצה: גב' אסתר הירשלר

היקף הקורס: 32ש'

שעות: 16:00-19:00

 

מטרות הקורס:

1.  הרחבת הידע התאורטי על  מאפייני גיל ההתבגרות.

2.  פיתוח מודעות לתהליכים שעוברים הורים למתבגרים.

3.  ידע ומודעות לתפקיד ההורה למתבגר.

4.  כלים ליצירת דיאלוג משמעותי ומגדל בין הורים ומתבגרים.

5.  פיתוח תפיסת תפקיד מנחה הורים בקבוצת הורים למתבגרים.

 

 

מפגש

 

הנושא

מספר מפגשים

פרזנטציה

1

פתיחה

הגדרת ציפיות, הצגת הקורס

 

1

 

2+3

גיל ההתבגרות – מאפיינים, משימות התפתחותיות.

 

סקירת גישות תאורטיות מרכזיות לגיל ההתבגרות

2  
 

4

משימת גיל ההתבגרות: גיבוש זהות המתבגר. תפקיד ההורה והשפעתו על גיבוש הזהות במציאות מורכבת. 1

V

5+6

 

"הדרמה החברתית" בגיל ההתבגרות.

על שייכות וקבוצת השווים.

הצצה אל תרבות הפנאי.

2

      V

  V

7

 

תקשורת הורים מתבגרים-"מה נשתנה?"

מה בין סמכות הורית לגבולות?

התמודדות עם קונפליקטים-"על הרווח שבין ציפיות הורים לבחירות המתבגרים"-"הורות מגדלת". הגיוס לצבא. פרידה.

1

   V

 

ביבליוגרפיה:

  1. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר – מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית / שאול סולברג, פרקים 11-12  .
  2. אוף, גוזל/על"י כץ.
  3. יחסים: מסע שלא נגמר/תלמה בר אב.
  4. חווית ההורות/ד"ר אסתר כהן.
  5. הורים עשרה: הדרמה של הורים למתבגרים/דור הררי.
  6. תאוריות על גיל  ההתבגרות/ רולף א. מוס
  7. מתבגרים בישראל/ חנוך פלום

 

עבודה:

1.סיכום בהרחבה על נושא אחד מתוך הקורס.

2.רפלקציה- תהליך הלמידה ותהליך אישי בקורס, האם שינה  משהו  בעמדות (חלק זה אישי).

 

Close Menu