Skip to main content
0

הרשות מהות והמרכז להורות משמעותית משיקים את הקמפיין  – "יחד משפחה"
כי החינוך מתחיל מהבית.
וכדי לחנך יש להיות נוכח.
להיות נוכח בחיי הילד, להיות נוכח ברגשות, מחשבות, מעשיר על מנת שנול להתוות דרך נכונה, על מנת שנוכל לעשב את "העשבים השוטים" בדרך ולהשקות את הפרחים.
אם נחזק את ערכי המשפחה ואת "הביחד משפחה" נחזק את החברה.

#יחדמשפחה #משפחהלפניהכל #יחדלאורךכלהדרך

לצפייה בסרטון

Close Menu