Skip to main content
0

לקראת ל"ג בעומר – המרכז להורות משמעותית דואג לכם ולבני המשפחה.

הנחיות והערכות – ל"ג בעומר – שהועברו על ידי מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה – מר אריה איטח

 

מיקום המדורה ייקבע על ידי האחראי ויושם דגש על הדרישות המפורטות:

שטח  המדורה יהיה נקי מקוצים, מעשבים, מעצים ומשיחים.

יש לשמור על מרחק סביר ממבנים וממתקנים

חל איסור מוחלט להדליק מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון

חל איסור מוחלט להדליק מדורה בקרבת מתקני דלק

 

הנחיות למשתתפים

יש לנעול נעליים שלמות, ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גיצים וגחלים, וכן מפני עקיצות זוחלים הנמשכים אל חום המדורה ועלולים להיות ארסיים.

שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק של 1.5 מ' לפחות, כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש. יש לתת תשומת לב לכך כי מדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט.

הבערת המדורה תעשה על ידי האחראי המבוגר בלבד. יש להזהיר ולתת את הדעת למסמרים חלודים ומזוהמים הנמצאים מחוברים למשטחי  עץ ועלולים לפגוע במשתתפים.

חל איסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין ונפט. כמו כן אין להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.

חל איסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן למדורה. כמו כן אין להתיז דלק על אש בוערת. הדבר כרוך בסכנה רבה!!!

הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי תוך שמירה על כללי בטיחות.

יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים או חול למקרה של התפשטות השריפה.

יש להנחות את המשתתפים שחל איסור להרים אבנים כבדות כי מתחתם עלולים לשרוץ נחשים ועקרבים.

 

בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.

 

 

* ההנחיות הועברו ע"י מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה – מר אריה איטח

Close Menu