Skip to main content
0

המורה של הילד שלי – יחסי הורים מורים

ד"ר רות מנסור שחור

היקף שעות: 28 ש'

מטרות הקורס:

 

פתוח והדגשת  האינטרס המשותף של ההורים וביה"ס בתהליך החינוכי.

יצירת מודעות לחלקם של ההורים ותרומתם בנושאים חינוכיים.

פתוח דרכים לשיתוף פעולה בין ההורים וביה"ס.

יצירת ברית בין ההורים ומערכת החינוך.

 

נושאי הקורס:

יחסי הגומלין במשולש הורים, מורים ותלמידים- אינטרסים ומקורות הכח עליהם נשענים השותפים בתהליך.

היבטים רגשיים, חינוכיים וערכיים והשפעתם על הדיאלוג בין ההורים וביה"ס.

תקשורת אפקטיבית בין הורים למורים

סמכות הורית וסמכות מורית – הגורמים לאבדן הסמכות ודרכים לשיקומה.

המפגש בין הורים לילדים עם צרכים מיוחדים והצוות החינוכי.

 

דרכי הוראה ולמידה:

משחקי תפקידים וסימולציות, סרטונים ומצגות,

התנסות אישית בהצגת נושאים, למידת עמיתים.

 

דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה

עבודה שתכלול התייחסות לאחד מנושאי הקורס

 

 

רשימת קריאה מומלצת:

עומר ח., פטאל-אשר ק., אירבאוך ר., עמיאל ע., (2008), "גיוס תמיכה בבית הספר", מתוך הסמכות החדשה, עמ' 125-148,הוצאת מודן בן-שמן

פישר יעל (2010) אפשר גם אחרת סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בביה"ס: ת"א מכון מופת עם עובד

פרידמן, פישר (2002) "יסודות במעורבות הורים בעבודת ביה"ס", עיונים במנהל ובארגון כרך 26 ע"מ6-33, מכון סאלד י-ם

רוזנברג מרשל, (2012)לחיות תקשורת לא אלימה:. כלים מעשיים להתחבר ולתקשר במיומנות בכל מצב. קטעים בתרגום חופשי מתוך:

Marshall Rosenberg, (2012) ,Living Nonviolent Communication: Practical Tools to Connect and Communicate Skillfully in Every Situation, Boulder, Colorado

Close Menu