Skip to main content
0

בימים טרופים אלו, אי הוודאות גבוה, וזו אחת הסיבות העיקריות ללחץ של כולנו. ממליצים שלא נבקר את האוכלוסיה המבוגרת– אך הם בציפייה שנבוא לבקר ושתהיה להם אינטראקציה עם האנשים בחוץ.

לכן מומלץ:

  • לנהל את הביקורים – – לחטא ידיים לפני כניסה לבית ההורים.  -לחטא ידיים ומתגי חשמל. – לשבת במרחק ולחייך אליהם – במקום מגע .
  • להתקשר ולשוחח הרבה בטלפון – לבקש גם מהנכדים .
  • אם ההורים יודעים להשתמש בסמארטפון – לערוך שיחות בוואטצפ וב- וידאו, לשלוח סרטונים שונים ישירים .
  • עזרו להם לארגן סדר יום מותאם לימים אלו ועקבו אחר זאת.

  • תמליצו להוריכם להמשיך ולהיות מחוברים עם החברים שלהם .
  • לרדת למטה (מי שיכול), לשבת על הספסל בשמש.
  • כל יום לבדוק עם ההורים אם יש להם אוכל מזין ותרופות . תמיד אפשר להגיע ממוגנים ולהביא להם זאת .
Close Menu