Skip to main content
0

הנחיית הורים למתבגרים

מר ישראל ורד

היקף הקורס : 16 שעות

מטרות הקורס :

*הסטודנט ירכוש ידע והיכרות עם תחומי ההתמודדות להורים לבני נוער.

*הסטודנט יפתח הבנה מעמיקה במורכבות הנושאים.

*הסטודנט יכיר היבטים שונים של התנהגויות חריגות בבני נוער וידע לאן להפנות ולהדריך את הורי הנער/ה.

נושאי הקורס :

  1. הפרעות אכילה
  2. זיהוי קווים אובדניים
  3. עבריינות רכוש
  4. שימוש בסמים
  5. היחס ההורי המכוון – סמכותיות מול רגישות.
  6. פורנוגרפיה

דרישות הקורס :

נוכחות מלאה

השתתפות פעילה

רשימת מקורות :

ד"ו ויניקוט, חסך ועבריינות,תולעת ספרים,נובמבר 2014.

הפסיכאטריה לילד ולמתבגר, טיאנו 2007.

השבר הבסיסי,מיכאל  באלינט,2006

פסיכולוגיה פיזיולוגית,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,

להאיר את הרי החושך,יוסי בלז,2016

החוויה האוטיסטית מגעית,ת' אוגדן,1984

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, האגודה האמרקאית לפסיכיאטריה, 2015.

 

Close Menu