Skip to main content
0

הורים ומגדר- מנחות הורים מפתחות רגישות מגדרית

דר' סיגל אופנהיים שחר

מטרה-

לבסס מיומנויות מקצועיות להנחיית התערבות חינוכית רגישת מגדר ותרבות

 

רציונל-

ספרות תיאורטית מדגישה איך רגישות מגדרית במערכות חינוכיות פורמליות ולא פורמליות מעודדת  תחושת קומפטנטיות ומחזקת well being  של פרטים, קבוצות וחברה. בעיקר אם רגישות זו מלווה בהבנה לפערים תרבותיים שקיימים בחברה הישראלית.

בחברה הישראלית שמחזיקה בערכים ליברליים מעודדי שוויון מצד אחד ומצד שני, בתרבות דתית מסורתית שמעודדת הפרדה והדרה, פערים אלה בולטים עד מאוד. לפיכך, יש לעודד ולחזק מודעות לפערים אלה בקרב כל סוכן\ת סוציאליזציה כדוגמת מנחות הורים, כדי לצמצם תולדות אפשריות של עיוורון מגדרי ו\או היעדר רגישות חברתית.

 

יעדים משותפים –

נחשף לגלי הפמיניזמים השונים ולתפיסות החברתיות עליהן הם נשענים.

נתוודע לחוויה המגדרית ומשמעותה בתהליך ההתפתחות האישית, הזהות התפקידית- כרעיה ואם, או כבן זוג ואב, ובזהות המקצועית כמנחת הורים.

ונבחן כיצד זירות שהן לכאורה 'מקצועיות' מושפעות מעשה עד מאוד ממגדר ותרבות.

באמצעות פיתוח מודעות פעילה המתמודדת עם חשיבה סטריאוטיפית, ציות לתפקידים חברתיים ולציפיות מגדר בהקשר המשתנה- ננסה לבחון ולזהות יחסי כוח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, ולפתח לאור הבנה זו מיומנויות עבודה רגישה ומודעת.

בכל מפגש יתרחש מינון מגוונן של כל היעדים יחדיו, בהתאם לתוכן המפגש ולהקשר של הדיון.

 

תוכן ולוז מפגשים- (עלול להשתנות בהתאם לצורך ולנסיבות)

 

מפגש ראשון- מבר רפאלי עד מדונה- ייצוגים של מגדר ומשמעותם

היכרות, תיאום צפיות סטינג

מצגת

דיון – אני והמדיה- הבנת כוחם של דימויים מעצבי ציפיות מגדריות

 

 

מפגש שני- תרבות חברה ומגדר

האם מזרחים, אתיופים חרדים ערבים ושמאלנים מגדלים ילדים אחרת?

מה כל אחד ואחת מאיתנו רוצים מהילדים שלנו?

איך נוכל לזהות ערכים ודומיננטיים,

איך נוכל (אם בכלל צריך) לתווך אותם בחברה מערבית מודרנית.

 

 

מפגש שלישי –בלי ידיים- אלימות ופטריארכיה

סבב יומן- מה למדנו מהתבוננות השבוע?

חינוך ואלימות -גברים גבריות וכוח  (הצד האחר של המגדר)

למי הזכאות החברתית להשתלב במנהיגות, קריירה, וכוח- מחיריה

מצגת

סרטון – ודיון

איך לגדל בן פמיניסט

משימה רפלקטיבית- שבועית

דופק

 

מפגש רביעיאשת חיל מי (מחפש) וימצא?

סבב- יומן

על הציפיות החברתיות מאם ואישה

קריאת טקסט – להרוג את המלאך שבבית\ וירג'יניה וולף

דיון

התחלת עבודה על פרזנטציה שמחברת בין חוויה לטקסט עיוני

משימה רפלקטיבית שבועית

דופק

 

מפגש חמישיישראל בין גולדה לעדה (יונת)התקדמנו או הלכנו אחורה?

סבב – יומן

מצגת

דיון בהיררכיה

משימה רפלקטיבית שבועית

דופק

 

מפגש שישיבן בת והסקס שביניהם

סבב יומן

העמקה בקשר בין דימוי גוף ופגיעות מינית

פגיעות מינית ואלימות מינית- בנים בנות נערים נערות

סרטונים

דיון

דופק

 

מפגש שביעי- אז מה עושים עם כל ההבנות האלה?

איך לחזק קשב רגישות ולפתח מיומנויות טיפוליות ומסייעות

מה למדנו עד כה, ואיך מתרגמים את זה לדרכי עבודה?

היכרות עם מודל פעולה חינוכית רגישה למגדר ותרבות

 

מפגש שמינירפלקציות אסופות שאוספות

סיכום- באמצעות פרזנטציות

דופק

 

ביבליוגרפיה –

גיליגן קרול, 2016, להצטרף להתנגדות, קו אדום כהה. עמ' 41- 65 ; 164-177

דה בובואר סימון, הקדמה מתוך המין השני: העבודות והמיתוסים (החלק הראשון). בתוך: דרכים לחשיבה פמיניסטית, מקראה בעריכת ניצה ינאי, תמר אלאור, אורלי לובין, חנה נווה, תמי עמיאל-האוזר, 2007, האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 9-24

דויד חנה, הקונפליקטים של הבת המוכשרת- מהלכה למעשה, בתוך דיאלוג מגדרי בחינוך בין תיאוריה למעשה. עורכות- אתי גלעד, מרים שכטר, שוש מלאת. 2010. משרד החינוך ואחווה המכללה האקדמית לחינוך. עמ' 97-136

צ'ודורו ננסי, שיעתוק האימהות- פסיכואנליזה והסוציולוגיה של המגדר , בתוך: דרכים לחשיבה פמיניסטית, מקראה בעריכת ניצה ינאי, תמר אלאור, אורלי לובין, חנה נווה, תמי עמיאל-האוזר, 2007, האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 86-135

שמר, ארנה. 2009. מריבוי תרבויות לרב תרבותיות: אתגרים מקצועיים בעבודה רגישת תרבות עם ילדים והוריהם. עט השדה, 3: 4-10.

אפטר, יאיר. 2018. איפה הגברים כולם? מודל להסבר המחסומים בפנייה של גברים לעזרה נפשית מקצועית. אוחזר מ: https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3674 (מרץ, 2019).

בוקסבאום, טובה 2018. מטפלת יהודייה מטופלות ערביות: קרקע, בית, נשים. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3677 (יולי, 2020)

Close Menu