Skip to main content
0

רחל נחום

מטפלת, מרצה ומנתחת התנהגות

[email protected]

 

מטרות הקורס:

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית באחוז הילדים בעולם המערבי המאובחנים כסובלים מפסיכופתולוגיות שונות.

האבחנות שבהן אירעה העלייה הגדולה ביותר הן הפרעות דו קוטביות והפר עת ה-ADHD, הפרעות התנהגות ואוטיזם.

הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות לשימוש במושג "פסיכופתולוגיה" בגילאים הצעירים. האם ואיך ניתן לקבוע שקיימת בעיה? איזה סוג של בעיה? האם ניתן לקבוע אבחנה?.

בקורס נדון בשאלות הקשורות לאבחון ילדים בגיל הרך ובגיל ההתבגרות, כלים לאבחון בגיל הרך.

נתמקד בתסמונות המופיעות בגיל הרך ובגיל ההתבגרות, כמו: בעיות תקשורת, בעיות התפתחות שפה, הפרעות אכילה, הפרעות שינה, ותגובה פוסט-טראומטית.

הסטודנט יקבל מידע תיאורטי לזיהוי מצבים פתולוגיים, בהפרעות שכיחות.

נושאי הקורס:

 

  • גורמים לעלייה בהפרעות הנפש (גנטיים, עוברים, סביבתיים-חברתיים, שינויים באבחון, שינוי בערכים החברתיים.)
  • הפרעות חרדה בילדות. הנורמלי והאבנורמלי. OCD.
  • הפרעות אכילה ודיכאון בילדות ובהתבגרות.

 

דרישות הקורס:

השתתפות פעילה  בקורס. (50%)

קריאה של חומר מהרשימה הביבליוגרפית. ( 10%)

עבודה מסכמת על אחד הנושאים שנלמדו.( 40%)

 

 

עבודה- בחירת אחד הנושאים שנלמדו מהרצאות 2-3.

כתב/י על:

  • סיבות להופעת המחלה/הפרעה. (גנטיים, סביבתיים, תרבותיים ועוד)
  • תסמינים התנהגותיים של המחלה/הפרעה.
  • איך תתמודד/י כמדריכת הורים עם גילוי אפשרות של הופעת המחלה/הפרעה.
  • רשימה ביבליוגרפית.

 

 

Close Menu