Skip to main content
0

סילבוס הכשרת מנחות ההורים- קורס מיניות – הגב' אפרת גוטליב

סילבוס הכשרת מנחי הורים

מטרות:

  • ליצור קהילה של מנחי הורים, שמהווים כתובת לכל הורה שהם פוגשים בנושאי מיניות ילדים ומתבגרים
  • להגביר מודעות להיות האדם יצור מיני מלידתו, ולחשיבות המיניות לאורך שלבי החיים
  • להקנות הבנה שמיניות הינה חלק אינטגרלי בכל תהליך הנחיית הורים, הן קבוצתי והן פרטני
  • להוות כתובת לזיהוי ולהפניה לגורמי טיפול במקרים של חשש להטרדות ופגיעות מיניות

יעדים:

  • הבהרת ערכים, תפיסות ועמדות לגבי מיניות האדם
  • הגברת רמת הנוחות של המנחים ביחס לשיח פתוח על מיניות
  • בניית תחושת בטחון ומסוגלות לגבי יכולתם של מנחי ההורים להיות כתובת בנושא מיניות
  • הקניית ידע, כלים ומיומנויות להדרכת הורים בנושא מיניות בריאה
  • בניית פרק העוסק במיניות לכל תכנית סדנה להורים שמתקיימת במסגרת המרכז

 

נושאים לקורס הכשרת הורים:

מפגש 1 :

מה זו מיניות? הבהרת עמדות, תפיסות וערכים לגבי מיניות

העלאת חסמים וקשיים בנוגע לתקשורת סביב או שיח בנושא מיניות ומציאת פתרונות לכל חסם או קושי

מפגש 2:

התפתחות אנטומית ופיזיולוגית בגיל ההתבגרות

המודל הפיזי פסיכו-סוציאלי של המיניות

מפגש 3:

התפתחות מינית תקינה ובלתי תקינה לפי גילאים ,כיצד להגיב להתנהגויות מיניות של ילדים.

מפגש 4:

היבטים מגדריים של מיניות

זהות מינית ונטייה מינית

מפגש 5:

תקשורת פתוחה עם ילדים ומתבגרים בנושא מיניות (לפי גילאים)

חשיפה לתכנים מיניים בגילאים שונים.

מפגש 6:

הטרדות ופגיעות מיניות

 סה"כ 18 שעות אקדמאיות.6 מפגשים.

Close Menu