Skip to main content
0

שם הקורס –הנחיה פרטנית במשפחה- כלים ומיומנויות (סדנה יישומית)

שם המרצה – איריס אלבז MA ייעוץ חינוכי, מנחת הורים (קבוצות ופרטני) – התמחות גיל ההתבגרות והפרעת קשב וריכוז.

תקציר:

כמנחים נדרשים הסטודנטים  לפתח יכולת גבוהה של מיומנויות הנחיה פרטנית  ביניהן:  מודעות עצמית גבוהה, ניהול המפגש – כולל setting  ראשוני, איסוף מידע שיטתי, איתור חסרים של המונחה, יצירת אינטראקציה מקדמת שיח עם המונחה תוך שימוש בכלים מגוונים להעמקת השיח ( כגון: שאילת שאלות, מיומנויות פתיחה, שיקוף, ועוד..). במסגרת הקורס  יקבלו הלומדים כלים לניהול יחסים בינאישיים באמצעות התנסות עם חברי הקבוצה.

מטרות הקורס:

הלומדים ירכשו מודלים קצרי מועד, כלים ומיומנויות להדרכת הורים פרטנית, הנשענים על גישות תיאורטיות פסיכו חינוכיות.

הלומדים ירכשו מיומנויות לניהול אינטראקציה מקדמת במשפחה תוך למידה תיאורטית והתנסות אישית.

.

נושאי הלימוד:

מפגש תאריך שעות נושא
1 18/1/21 19:00-22:00 1.      היכרות ופתיחה – איתור מטרות ההנחיה הפרטנית, הנחות יסוד בהנחיה

2.      Setting במפגש הראשון, איסוף מידע שיטתי, היכרות עם המשפחה

3.      ניסוח הסוגיה המרכזית ( התמה)

 

2 25/1/21 19:00-22:00 1.      ארבעת החסרים של המונחה ואיתורם.

2.      תהליך האינטראקציה המילולית בין המנחה למונחה

3 1/2/21 19:00-22:00 1.      מיומנויות הנחיה- העשרת ארגז הכלים

2.      התנגדויות בהנחיה והתמודדות עימן.

 

 

 

מקורות:

איפלח, תמי(2008) מעגל יחסי הגומלין שבין עוזר לנעזר,  מכון אדלר

ארהרד רחל(2008) היוועצות מעצימה:  תיאוריה ומעשה, הוצאת רמות

בנימין, א (1990 )הריאיון המסייע. -תל אביב : ספריית פועלים.

שפלר, ג. (תשנ"ד) פסיכותרפיה מוגבלת בזמן – תאוריה, טיפול, מחקר הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

Young, M. E. (2013). Learning the art of helping: Building blocks and

techniques

 

שיטת הלימוד:

תרגול בכיתה- אישי וקבוצתי  באמצעות משחקי תפקידים ומשוב.

 

חובות הסטודנטים:

השתתפות פעילה בכל הפגישות.

 

 

Close Menu