Skip to main content
0

 קורס מיומנויות התערבות קצרות מועד במסגרת המשפחה

המרצה :

הדס  לוי : עובדת סוציאלית  msw , מנחת קבוצות

כתובת מייל : [email protected]

מטרות הקורס

 

מטרת קורס זה היא להעשיר את הידע התיאורטי של הסטודנטים אודות התערבות קצרת מועד במשפחה וכן להרחיב את רפרטואר מיומנויות ההתערבות  של הסטודנט בעבודה עם הורים ומשפחות .

מהלך הקורס :

הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות תוך שילוב דוגמאות וקטעי סרטים וקיום דיאלוג עם הסטודנטים. הקורס יתבסס על הקשבה פעילה בשיעור, על קריאת הפריטים מתוך רשימת הקריאה  וכן על ההתנסות של הסטודנטים בהפקה של דיוקן עצמי  וניתוחו בקבוצה הקטנה .

הקף הקורס:

 

6 מפגשי הנחייה בימי שני בסמסטר א'  בין השעות 19-22.

 

הנושאים שידונו בקורס :

 

1.מהי התערבות קצרת מועד במשפחה  ?

  1. אבחון והערכה
  2. מיקוד הטיפול

4.ברית טיפולית מיטיבה

5 תכנית ההתערבות ודרכי הפעולה

  1. התערבות בשעת משבר
  2. פרידה שאינה נטישה
  3. חובת דיווח
  4. משפחות במצבי סיכון

חובות הקורס :

חובת נוכחות ב 80% מהשיעורים השתתפות פעילה בשיעורים ועבודה מסכמת.

 

מטלת סיכום קורס:

 

1.הפקה והגשה של  תוצר של 'דיוקן עצמי' באמצעות צילום  המשקף את האופן בו  אני  תופס/ת את עצמי כמנחה במשפחה .

א. ניתוח של הצילום בקבוצה הקטנה .

  1. הגשת עבודה מסכמת כתובה בסיום הקורס . העבודה כוללת :

א. הגשת העתק של צילום דיון העצמי וניתוחו באמצעות התבוננת רפלקטיבית של הסטודנט/ית  ובאמצעות תובנות שעלו מהדיון שנערך בקבוצה הקטנה .

ב. סיכום של תוצרי הלמידה  הן מהתהליך של  הפקת הדיוקן העצמי  והן מהמשוב שקיבל/ה הסטודנט/ית מעמיתים ללמידה .

ג. פרוט המשימות שלוקח/ת על עצמו/ה להמשך הדרך.

את העבודה יש להגיש  במזכירות במייל כחודש לאחר מועד סיום הקורס .

עד 3 עמודים  ברווח כפול.  פונט גודל 12 .

 

רשימת קריאה :

  1. דסברג., ח. (1997). פסיכותרפיה דינמית קצרת מועד: סקירה הסטורית. בתוך: ח. דסברג, י. איציקסון, וג. שפלר, (עורכים). פסיכותרפיה קצרת מועד- רקע, טכניקות וישום. האוניברסיטה העברית, ירושלים, 20-34.
  2. לאור, א. (2002). פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממוקדת ותחומה בזמן כמיכל ייחודי. שיחות, י"ז (1), 65-72.
  3. עבודי, ל., ושפלר ג. (1998). עיבוד תהליכי הפרידה במטופלת ומטפלת בטיפול דינמי מוגבל בזמן, באשה בעלת דימוי עצמי נמוך. חברה ורווחה, י"ח (2) 343 – 360.
  4. 4.שפלר, ג. (1990). טיפול דינמי קצר מועד בשיטת ג'יימס מאן: מושגי יסוד ומודל טיפולי. שיחות-כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, ד (3), 181-182
  5. שפלר, ג. (1995). פסיכותרפיה מוגבלת בזמן – תיאוריה, טיפול, מחקר. ירושלים: הוצאת מאגנס.

 

 

 "אם לא הצלחת לבטא נושא דאגה מרכזי ללקוח בעשר מילים ( קצרות! ) או פחות, אז אינך מבין את הנושא "  ( Bloom, 1981  )
Close Menu