Skip to main content
0

תיאוריות ומודלים בהנחיית קבוצות

גב' יפעת בן גיגי

רקע:

מרגע לידתנו ועד יום מותנו, אנו משתייכים לקבוצות.

משפחה, גן, בי"ס, פעילויות פנאי, עבודה ומסגרות נוספות.

לימודי הנחיית קבוצות  מרחיבים את היכולת להשתמש בכוחה של הקבוצה לייצר מרחב גדילה להתפתחות אישית כמקור לעזרה ,לפתרון בעיות, לתמיכה והכלה .

הובלה מקצועית ורגישה ,  תוך שימוש בתהליך הקבוצתי כמנוף לתמיכה ולהשפעה, יש בה כדי לחולל שינוי עמדות ושינוי אורחות חיים בקרב חברי הקבוצה.

קורס זה, מקנה בסיס תיאורטי והתנסותי  לעוסקים בהנחיית קבוצות.

ההשתלמות בנויה  על 3 יסודות: ידע, מודעות ,מיומנויות וכלים ,בדגש על קבוצות תוכן-תהליך קצרות טווח.

 

תאריכים : ימי ראשון, בין השעות: 16:00-19:00

10/10,17/10,24/10,31/10,7/11,14/11,21/11,12/12,19/12,26/12,9/1,23/1

 

הנושאים שידונו בקורס :

1 .  פתיחה והכרות , תאום ציפיות, חוזה קבוצתי וכניסה לקבוצה.

2.   מהי קבוצה? סוגי קבוצות , כוחה של קבוצה.

3 .  שלבים בהתפתחות קבוצה , תאוריות שונות. תפקיד המנחה בכל שלב ושלב.

4.   תפקידים בקבוצה – התבוננות עצמית .

5.   כוחה של קבוצה – אלמנטים טיפוליים, השתקפות, הדהוד

6.   תהלכי הכרות מתקדמים,  הקשבת עומק .

7.   התנסויות ראשוניות בהנחיה.

8.   תופעות מרכזיות בחיי הקבוצה- תפקידים , קונפליקטים , התנגדויות , מנגנוני הגנה

9.   שאילת שאלות .

10. התנסות בהנחיית עמיתים.

11. מבנה לתכנון ולבניית מפגש.

12. תהליכי פרידה וסיכום .

 

מבנה הקורס :

 • ההשתלמות במבנה של סדנא- התנסות חווייתית,  תוך שילוב ההיבט התיאורטי.
 • לאורך כל הקורס תינתן התייחסות  לעולם התוכן האישי, תוך התנסות פעילה.

 

דרישות הקורס :

 1. נוכחות בכל המפגשים .
 2. הגעה בזמן.
 3. התנסות אישית והשתתפות פעילה בתוך המפגשים.
 4. קריאת חומרים על פי ההנחיות .
 5. כתיבה רפלקטיבית  מתוך ההתנסות האישית ומתוך מבט על התהליך הקבוצתי.
 6. התנסות בהנחיית עמיתים.
 7.  הגשת עבודת סיכום קורס.

 

ביבליוגרפיה:

 • וויטקר, ד. (1985).  "החלטות ומשימות הכרחיות כאשר מתכננים קבוצה ומנחים אותה"     בתוך נ. רוזנוסר, ול. נתן (עורכים). (1997). הנחית קבוצות: מקראה, מרכז ציפורי, החברה למתנסים, ירושלים, (עמ' 313-338).
 • יאלום, י. ולשץ מ. (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. בן ציון הרמן (מתרגם). ירושלים:  כנרת/מאגנס. פרק 1: הגורמים הטיפוליים, (ע"מ 21-38).
 • מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד. מתוך: נ. רוזנוסר ול. נתן( עורכים), הנחיית קבוצות (עמ' 187-200). ירושלים: מרכז ציפורי.
 • חני בירן ( 1997 ) ניתוח יחסי מנחה קבוצה ומהלך התפתחות הקבוצה לפי   מודלים תיאורטיים של יחסי אובייקט . ב בתוך נ. רוזנוסר, ול. נתן (עורכים). (1997). הנחית קבוצות: מקראה, מרכז ציפורי, החברה למתנסים, ירושלים, עמ'  15-23
 • זיו י , ברהב י (2001 ) .מסע קבוצתי : המדריך למנחה קבוצות. הוצאת גל בע"מ.     פרק 6 : המודל הקבוצתי של ביון  עמ' 81-85.
 • עבודתו של ווילפרד ביון על קבוצות. מתוך: נ. רוזנוסר ול. נתן (עורכים), הנחיית קבוצות. (עמ' 115-141). ירושלים: מרכז ציפורי.
 • וויטיקר ד. (1985 ) : "בעיות הזדמנויות , כניסות ויציאות במהלך שלב ההתמסדות מתוך נ. רוזנוסר, נתן (עורכים). (1997). הנחית קבוצות:מקראה, מרכז ציפורי, החברה למתנסים, ירושלים,  פרק 12: עמ' 239-276.
 • מסגרת התפתחות לטיפול בקו  בתוך נ. רוזנוסר זיו י , ר, ול. נתן (עורכים). (1997). הנחית קבוצות: מקראה, מרכז ציפורי, החברה למתנסים, ירושלים, פרק 18 : עמודים 373-383 .
 • Berger Mirim "Envy and generosity between co- therapists" Mekbaz vol.6 no1      pp.93-96 1 June 2000.

 

ספרים מומלצים :

 1. זיו י , ברהב י  (2001 ) .מסע קבוצתי : המדריך למנחה קבוצות. הוצאת גל בע"מ .
 2. ביון . ו.ר. (1992 )  התנסויות בקבוצות ומאמרים נוספים . כנרת זמורה ביתן . דביר מוציאים לאור.
 3. שכטמן ש  (2010 ) . ייעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגרים : תיאוריה , מחקר וטיפול . הוצאת ספרים אקדמית יזרעאל .
 4. בנסון, פ. ג’רלאט. (1992). יצירתיות בעבודה עם קבוצות. הוצאת "אח" בע"מ.
 5. יאלום א. ( 2004 ) . הריפוי של שופנהאואר . כנרת , זמורה ביתן , דביר – מוציאים לאור בע"מ
 6. יוסי קדמי (2012), להפוך לאומן בשאילת שאלות, הוצאה עצמית.

חומרים מרחבי הרשת:

 1. טכניקות ודיאלוג בהנחיית קבוצות – חלי ברק שטיין – http://www.igroups.co.il/fullart.asp?art=62
 2. הנחיית קבוצה – ארגז כלים למנחה – ספר אלקטרוני – מכון ברנקו וייס http://maale-adummim.tikshuv.org/pluginfile.php/3228/mod_resource/content/2/hanhaya-book-all-all%20%282%29.pdf
 1. טבעה של קבוצה- מושגי יסוד בהנחיית קבוצות – אורית שרת פורטר ובת חן שפירא https://www.israpsych.org/wp-content/uploads/2009/04/group-nature.pdf
 2. מכון טמיר – https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=yplbW4VUAr8
 3. אלון אורן ובת חן שפירא בשיחה על תהליכים בקבוצות – https://www.youtube.com/watch?v=xekzKQsqNn0
 4. מבחר מאמרים – http://www.igroups.co.il/articles.asp
 5. https://www.ulab-israel.org

 

 

Close Menu