Skip to main content
0

סילבוס הקורס – הנרטיב ככלי הדרכה

מספר שעות:  16 ש'

שנת לימוד:   תשפ"א / 2021

ימי לימוד: ב'

המרצה: הגב’ ליזי פורת

מטרות הקורס:

 • הסטודנט יכיר את איכויותיו של הנרטיב, יכיר גישות שונות ביחס לחקר הנרטיב ומשמעותו בחיינו.
 • הסטודנט ינתח נרטיבים שונים וילמד לזהות מאפייני זהות החבויים בו.
 • הסטודנט יכיר את עקרון הסובייקטיביות בנרטיב, ילמד להרכיב "משקפיים" נוספות, ויפתח יכולת של הגמשת הפרשנות.
 • הסטודנט יפתח מודעות גבוהה יותר לנרטיב האישי, להשפעותיו, וליכולת לשנותו.

נושאי הלימוד:

 1. זיהוי נרטיב אישי ואלמנטים של זהות החבויים בו.
 2. נרטיב ועקרון הסובייקטיביות – הנרטיב כנקודת מבט על העולם. כיצד נוצר הנרטיב, מה תפקידו בחיינו, ומהם השפעותיו על התגובות שלנו לאירועים, נרטיב הורי.
 3. ניתוח וכתיבה נרטיבים (תרגול)
 4. ביטויים של נרטיבים – בעולם הצילום, בשפה (בחירת מילים), בקול (הקול מתחבר), בהופעה החיצונית (תדמית חושפת אמת פנימית), בזיכרונות ילדות ועוד
 5. השפעות הוריות על היווצרות נרטיבים אצל הילדים שלנו.
 6. האם ניתן לשנות נרטיב ו"לספר סיפור חדש"?

חובות הסטודנטים:

 • השתתפות פעילה בשיעורים (50% מהציון)
 • קריאה ביבליוגרפית לקראת כל שיעור
 • הגשת עבודה מסכמת

 

 

רשימת מקורות:

תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (2010), מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס

אלבום, מיץ'. (1998). ימי שלישי עם מורי. בני ברק: הוצאת מטר

אריאלי ד. (2016), שווה לך. תל אביב: ידיעות ספרים

אריאלי ד. (2013), האמת על באמת. מודיעין: כנרת זמורה-דביר

בר-אב, ת. (1992) לגעת בחיים – דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי-רצויה. תל אביב : המכון ע"ש אלפרד אלדר

פקר, ד. (2016), כוחם של זיכרונות ילדות.  תל אביב : המכון ע"ש אלפרד אלדר

נורמן ד. (2009), המוח הגמיש. בן שמן: כתר

בן שחר, ט. (2007), באושר ואושר, בני ברק: הוצאת מטר

בן שחר, ט. (2013), לבחור באושר, בני ברק: הוצאת מטר

ינאי א. (2000), לכל אדם שביל, בן שמן: הוצאת מודן

אוקונור, ר. (2016), מהרס עצמי לערך עצמי. תל אביב: הוצאת אופוס

רואיס, ד. (2000), ארבע ההסכמות. תל אביב: פראג הוצאה לאור

באניאי, א. (1997), זום. ירושלים: הוצאת כתר

יותם, א. (2014), להבין את עצמך. ראשון לציון: הוצאת אוריון

צורן ר. (), הקול השלישי: איכויותיה המרפאות של הספרות ואפשרות יישומן בדיאלוג הביבליותרפי. ירושלים: הוצאת כרמל

Kegan, R. (2009), Immunity to Change : How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization. Boston MA.: Harvard Business Review Press

Close Menu