Skip to main content
0

מנחת ההורים איריס אלבז מציעה מתודות פשוטות להכנה וליישום, המתאימות להנחיה מרחוק לטובת צוותי הנחיית ההורים.

מתודה היא סדר קבוע של פעולות המתבצעות כדי לפתור בעיה מסוימת.

להורדת קובץ ההסברים

לצפייה בהכשרה

Close Menu